Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z zadaniami wykonywanymi przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne przyjmuje i rozpatruje fundator Marcin Kalisiak.

Skargi i wnioski składać można pisemnie na adres:

Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne
ul. Boh Warszawy 31-35 lok. 405, 78-400 Szczecinek,

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fikk.pl lub faxem na numer 94 721 22 56.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Realizacja: YaPIS.net © Copyright Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zdjęcia Freepik.com

Top